Aansprakelijkheidsuitsluiting

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in onze websites. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Tarieven en voorwaarden zijn mogelijk aan verandering onderhevig.

Intellectueel eigendom

De teksten van onze websites mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van deze websites (waaronder teksten, ontwerp, eigen foto's en eigen logo's) berusten bij ons. Wij respecteren de rechten van derden. Mocht je van mening zijn dat jouw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan wordt je verzocht om contact met ons op te nemen.

Informatie op deze website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Wij geven nadrukkelijk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Wij verzoeken je daarom bij twijfel contact op te nemen met ons.

We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via onze websites.

Externe links

Onze website bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.